Pro 4×4 Süt Yemi

KULLANMA ŞEKLİ

Eğer PRO 4X4 süt yemine yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
PRO 4X4 süt yemi en az 3 öğünde verilmelidir.
İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
Günlük verilecek PRO 4X4 SÜT YEMİ miktarı, süt sığırınaverilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’deki besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

KULLANMA ALANLARI
PRO 4X4 SÜT YEMİ kaba yem olarak ağırlıklı olarak samanla beslenen sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

FAYDALARI
Özel olarak tasarlanmış enerji ve protein yapısı sayesinde yüksek oranda saman kullanılması sonucu azalan işkembe mikrobiyal aktivitesini uyarır.
Sağım dönemindeki ineklerin süt verimini ve kalitesini arttırır.
Döl verimini arttırır.
Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı süt sığırları için besleme planı örnekleri

Fotoğraflar

Videolar