Balans Süt Yemi

HEDEF
Esnek kullanımı sayesinde işletmelerin elinde bulundurduğu tahıl kaynaklarının kullanımı sağlanarak işletmelere ekonomik avantaj oluşturmaktadır.

Kullanım Şekli
Balans Süt Yemi yüksek verimli sağmal ineklerin rasyonunda tahıl ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Karışım oranı rasyonun kaba yem kalitesi ve hayvanların verimlerine göre değişmektedir.

Ürün Özellikleri
Kaliteli Protein İçeriği
Sindirile bilirliği yüksek protein kaynakları kullanılarak dengeli bir amino asit profili sağlanmıştır. Tahıl ile karıştırıldığında yüksek verimli ineklerin protein gereksinimlerini karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Tahıl Karıştırılarak Kullanım
Üreticiye kullanım esnekliği sağlar. Üreticinin elindeki tahıl kaynaklarının kullanılmasını sağlayarak rasyon maliyetini düşürür.

Güçlü Vitamin İçeriği
Yüksek düzeyde A,D ve E vitaminleri içerir. Güçlü vitamin ve mineral içeriği sayesinde performans artışı ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

Süt Kalitesini Destekler
Özel formülü sayesinde süt kompozisyonunun iyileşmesine katkı sağlar.

Fotoğraflar

Videolar